Návod jak zastavit exekuci

Jak zabránit exekuci?

Odpověď je velmi prostá. Vždy zaplaťte to, co máte a exekuce Vám hrozit nebude.

A teď vážně. V životě se může stát, že člověk někde zapomene něco zaplatit, z dobré vůle dělá ručitele kamarádovi a ejhle, volá banka. Zjistí, že manželka/manžel je po 10 letech vztahu někdo úplně jiný než myslel a závazky partnera se na něj jen hrnou… Co s tím?

Vezmeme to popořadě:

Zapomněl jsem někde něco zaplatit
Pamatujte na to, že i z malé částky – nedoplatek pojistky, pokuta za černou jízdu v autobuse, se může v exekuci vyšplhat na 15 tis Kč. Věřitel ( osoba nebo instituce, které dlužíte peníze) vždy začne tento závazek dříve nebo později řešit. A tak i malou částku, která se někde objeví, nepodceňte a raději zaplaťte co nejdříve. I kdybyste pokutu zaplatili na dvakrát a nebo natřikrát vždy je to lepší než platbu nechat být. Pokutu může začít žalovat i za 2 a půl roku, a to už určitě nebudete vědět, za co exekuce je.

Kamarád po mně chce abych mu ručil, chce si koupit auto nebo dům
Velmi si promyslete, jestli opravdu chcete dělat ručitele nebo spoludlužníka kamarádovi, nebo i někomu z rodiny. Ve chvíli, kdy podepíšete ručitelský závazek, tak jste s půjčkou svázáni často i na 10 let nebo déle. Za to období se může stát mnoho nepředvídatelných situací. Kamarád přijde o práci, onemocní, už nebude kamarád atd… Když souhlasíte s tím, že budete ručit tak je to závazek dlouhodobý a v bance jste tím automaticky méně bonitní. Po celou dobu půjčky kamaráda banka počítá s tím, že se může něco stát a vy to budete muset platit – čili máte menší šanci vzít si vlastní úvěr nebo hypotéku.

Pokud kamarád přestane půjčku platit, tak závazek jde automaticky za Vámi a banka ho bude vymáhat i po vás – budete muset půjčku platit. Může se stát, že dojde až na exekuci a exekutor bude zaplacení částky vymáhat jak po dlužníkovi – teď už opravdu po bývalém kamarádovi, tak po Vás. Od obstavení účtu a mzdy až po návštěvu exekutora u Vás doma. Nechci Vás příliš strašit – jen si tento krok velmi dobře rozmyslete.

Přijmutí dědictví
Něco zdědit je hezké a všichni si tajně přejeme, abychom v životě něco zdědili. V dnešní době je ale na místě velká opatrnost v tom, jestli přijmete dědictví nebo ne. Můžete přijmout buď vše a nebo vše odmítnout – jinak to nejde. Pokud si nejste jisti, jestli neměl Váš zůstavitel nějaké závazky, tak si rozmyslete, jestli dědictví přijmete. Tuto situaci prodiskutujte s notářem, který by Vám měl dokázat zodpovědět, jestli je majetek předlužený nebo ne. Pokud dnes dědictví přijmete, tak za dluhy ručíte veškerým svým majetkem – nejen tím zděděným.

Mám úvěry, které vím, že nemohu zaplatit
Na začátku není nic jednoduššího než si vzít úvěr a to opravdu na cokoliv – na dárky, na dovolenou, na kauci, na nábytek – asi každý bychom si našli něco, na co si chceme půjčit. Tady velký pozor. Jsou půjčky, které můžeme oželet a půjčky, které mají svůj důvod a často jsou nezbytné. Půjčky, které můžeme oželet: na dovolenou, na dárky, na nákupy, protože mi banka nabídla úvěr, na zaplacení půjčky půjčkou - nikdy si nepůjčujte na tento druh „požitků”. Vždycky přijde chvíle, kdy peníze dojdou a budete už jen platit měsíční splátku a za pár měsíců, se můžete dostat do spirály – začnete se zpožďovat v platbách a později přijde exekuce.  Druhá kategorie jsou půjčky – které jsou důležité a možná nezbytné (každý ať si zodpoví, jestli je půjčka nezbytná) jsou to půjčky na bydlení – hypotéky, často je nájemné vyšší než je výše měsíční platby za hypotéku, půjčka na auto -  které nezbytně potřebujete k dojíždění do práce.  Vždy myslete na to, že můžete přijít o práci nebo onemocnět a že pokud nebudete mít už na jednu splátku, tak Vás hned začnou společnosti a banky upozorňovat na to, že nemáte zaplaceno.

Nemám zaplacenou jednu/dvě splátky a úvěrová společnost mi řekla ať už nic neplatím, že mi úvěr zpoplatnili….

Na toto nedbejte, může se stát, že platíte platbu např. 3 000 Kč, dostali jste se do problému a víte, že platbu už platit nemůžete, ale mohli byste platit 1.500 Kč. Plaťte tedy tuto menší splátku, a to i v případě, že Vás budou upozorňovat, ať neplatíte, že už úvěr předali jiné společnosti. Nová společnost Vás osloví a budou chtít celou částku nebo splátky, které nemůžete v žádném případě akceptovat. Co s tím?

Pořád plaťte částku, co můžete v našem případě tedy 1.500 Kč. V nejlepším případě doplatíte úvěr dřív, než úvěrová společnost úvěr zažaluje. A pokud zažalují, můžete celou situaci řešit přes soud. Ve chvíli, kdy Vám domů přijde platební výměr, tak máte 15 dnů na odvolání a pokusíte se vysvětlit soudu, že ano pohledávku máte, ale že jste se snažili se společností domluvit na jiném splátkovém kalendáři. Pokud bude soudce rozumný, tak Vás nechá půjčku doplatit v tomto režimu a úvěrová společnost musí rozhodnutí soudu akceptovat.

Manželka/manžel si půjčuje stále peníze
Při vstupu do manželství, máte automaticky společné jmění manželů, a to znamená, že nejen máte vše společné, ale také ručíte za společné půjčky a závazky druhého partnera - i za ty, o kterých nevíte. Pokud si Váš partner půjčuje neuváženě peníze a nestíhá vše zaplatit, tak se může stát, že Vám jednoho dne zablokuje exekutor účet – který je napsaný na Vaše jméno a vy zjistíte, že Váš manžel nebo manželka žije dvojí život. Také se často stává, že se oženíte a vezmete si manželku, která je zadlužená. Automaticky máte společné jmění manželů. A i když dluhy, které vznikly před manželstvím na Vás nemohou přejít, tak exekutor do Vaší společné domácnosti přijít může a budete mu složitě dokazovat, že televize byla manželky ještě dřív, než jste se vzali.

Když to celé shrneme, tak situace opravdu není jednoduchá a určitě každý ze svého okolí zná příběh, kdy se stalo ještě něco trochu jiného a skončilo to exekucí a jak z toho ven?

Když už je exekutor za dveřmi
O tom, že na Váš majetek byla nařízená exekuce, nemusíte vědět od začátku. Usnesení o jejím nařízení Vám pošlou až s exekučními příkazy.

Když už je proti Vám exekuce zahájena, nemáte téměř žádnou šanci ji zastavit. Odvolání proti exekuci nemá smysl podávat, pokud Vám byl doručený exekuční titul (rozsudek, platební rozkaz, rozhodčí nález) a pohledávka nebyla promlčena. O tom, co je možné rozporovat, napíšeme níže.

Exekutor uplatňuje: srážky ze mzdy, zablokuje bankovní účet, zablokuje nemovitost a může též zabavit movitý majek, a to tím, že ho fyzicky odveze nebo oblepí u dlužníka doma. Časem může dojít k prodeji majetku v dražbě jak movitého, tak nemovitého. Exekutor často exekuuje několika způsoby najednou.

Když zazvoní exekutor
Exekutor má status veřejného činitele a jeho pravomoci jsou rozsáhlé. Může vstoupit do Vaší domácnosti, i když nejste doma (za asistence zámečníka a policie). Když už u Vás zazvoní, ve vstupu mu nebraňte ani ho nijak nenapadejte – riskujete trestní oznámení za útok na veřejného činitele. Požádejte ho ale, aby Vám ukázal svůj průkaz vydaný exekutorskou komorou a dokumenty opravňující ho k exekuci na Vašem majetku (usnesení soudu o exekuci). K vykonání exekuce u sebe musí mít průkaz i dokumenty. Na toto opravdu dbejte, stává se, že se za exekutora vydává i člověk, který pracuje pro společnost, která Vaši pohledávku tzv. postoupila a zatím exekuční titul nemá. Pokud Vám vykonavatel tvrdí, že dokumenty nebo průkaz o prokázání totožnosti zapomněl, trvejte na tom, že je musí předložit.

Exekutor může navštívit všechna místa, kde si myslí, že se i přechodně nacházíte a máte tam nějaký majetek. Tedy nejen Váš byt, ale také sklep, garáž, firmu (kde pracujete), dům rodičů nebo kamaráda. Stačí mu svědectví sousedů, že se zde nacházíte.

Každý vykonavatel je jiný – obecně si dlužníci nejvíce stěžují na vykonavatele od exekutora Jíchy, Kubise, Smékala a Tunkla, každý dělá svou práci a jde se domluvit. Otázka je, jestli se domluvit chtějí. Obecně platí, že čím toho máte méně, tím více je vykonavatel agresivní, protože jen tak dokáže z dlužníka vymoci i to málo, co má.  To, na čem se s exekutorem ústně dohodnete, je bráno jako závazná dohoda. Neslibujte proto nic, co byste nemohli splnit, ale nabídněte řešení jen podle svých možností. Při nedodržení dohody si jen přitížíte. Celý průběh exekuce si samozřejmě můžete natočit na kameru nebo mobilní telefon a mít tak o proběhlém rozhovoru důkaz.

Můžete-li nařízenou exekuci zaplatit v celé její výši, raději nic neodkládejte. Ušetříte si tak další náklady.

Pokud máte přehled o svých exekucích a můžete vše refinancovat jedním dlouhodobým úvěrem, tak tento krok neváhejte udělat. Pokud si půjčíte například od Providentu na vyplacení jedné exekuce, protože je vykonavatel agresivní a hrubý a Vy se ho chcete zbavit,  tak situaci vůbec nevyřešíte a naopak se dopouštíte trestného činu úvěrového podvodu, protože si půjčujete, i když prokazatelně víte, že nebudete moci dlouhodobě půjčku splácet.

Ve chvíli, kdy se u Vás objeví exekutor a chce zabavovat majetek, tak je na Vás, abyste dokázali, že zabavené věci nejsou Vaše. Případně to musí dokázat majitel zabaveného mobiliáře.  Exekutorovi při označování nebo zabavování majetku nijak nebraňte, exekutor se soudním příkazem má na takové jednání právo. Raději si zajistěte všechny potřebné dokumenty a svědectví o tom, komu zabavený majetek patří. Majitel zabaveného majetku, dodá exekutorovi dokumenty a požádá o vyloučení zabavených věcí z exekuce. Pokud na to nebude brát zřetel, tak sepište vylučovací žalobu k soudu, který exekuci nařídil. Dejte o tom vědět i exekutorovi – nejlépe doporučeným dopisem, od kterého si schováte doklad.

Několik rad jak se chovat při exekuci

 • Zavolejte exekutorovi a domluvte se na splátkách. Exekutor by tak nemusel hned jezdit a řešit exekuci movitého majetku.
 • V případě, že bydlíte ve společné domácnosti s dalšími lidmi, ochraňte alespoň jejich majetek: exekutor jej nezabaví, pokud na něj mají faktury nebo doklady o koupi napsané na jejich jméno, případně mají svědectví 3.osoby, nebo výpis z bankovního účtu.
 • Zajistěte si protokol k zabaveným věcem, exekutor má povinnost Vám ho vydat. Pokud neuspějete, nezbývá než si stěžovat.
 • Hlídejte si doručovací adresu. Měnili jste si trvalou nebo doručovací adresu? Je možné, že Vám oznámení o exekuci přijde na starou adresu a nedozvíte se o exekuci včas. V tom případě Vás návštěva exekutora může překvapit.
 • Prodražení exekuce: prokazování majitele. Bude-li se člen vaší domácnosti domáhat vrácení již zabavené věci, i když k ní nemá prokazatelné doklady, soud ji nevyloučí ze soupisu zabavených položek. Navíc se celá exekuce ještě víc prodraží. Soudní náklady za při musíte zaplatit Vy.
 • Za poškození věci Vám patří náhrada. Exekutoři jsou pojištění proti poškození vašeho majetku. Dojde-li k tomu, požádejte o protokol nebo si poškození alespoň vyfoťte nebo si sežeňte svědka.
 • Nezákonné jednání. Na chování exekutora neodpovídající jeho pravomocím si můžete stěžovat Exekutorské komoře. Při závažnějším chování, jako je vyhrožování, můžete podat trestní oznámení.

Které exekuce jdou zneplatnit neboli úplně zrušit?
Zneplatnění exekuce neznamená, že dluh jako takový zanikne, ale často se stane, že dluh klesne na takovou výši, že ho není problém zaplatit, nebo se domluvit s věřitelem na postupném úmoru ve splátkách.

Máme na mysli exekuci, která byla udělena na základě neplatné rozhodčí doložky.

Viz citace zákona:
V rozsudku Ústavního soudu se totiž výslovně stanovuje, že: nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost zastavit.

Exekuce, které lze zastavit tedy musí být rozhodnuty na základě rozhodčího nálezu nebo rozhodce. Ale pozor jsou i společnosti, které měly správného rozhodce a tato exekuce je platná, tímto sítem prošel pouze Rozhodčí soud při Hospodářské a agrární komoře (RSHKAK). Dále pokud rozhodčí doložky znějí na konkrétní jméno mohou také u soudu obstát.

neplatná rozhodčí doložka:

 • pokud je psaná malým písmem-výrazně menším než celá smlouva
 • pokud je skryta v obchodních podmínkách
 • pokud umožňovala výběr rozhodce ze seznamu rozhodců vydaného právnickou osobou, který není stálým rozhodčím soudem 

Jak zjistíme, že naše exekuce je ta, o které zde mluvíme?
Nejdříve je nutné zjistit, zda byla exekuce nařízena na základě rozhodčího nálezu. Tuto informaci lze vyčíst například z exekučního příkazu, usnesení o nařízení exekuce či většiny dopisů od exekutora. Pokud nemáme žádné podklady k exekuci, můžeme si je vyžádat

 • u účetní Vašeho zaměstnavatele, pokud je exekuce strhávána z platu - účetní má podklady
 • nechat si poslat dokumenty od exekutora
 • u okresního soudu = objednat se na soud telefonicky a požádat o nahlédnutí do spisů - vše si nafotit
 • pokud je exekuce nařízena na základě rozhodčího nálezu, bude smlouva od této společnosti uložena v rozhodčím spise a ten je uložen na okresním soudě v místě sídla rozhodce

Které společnosti rozhodčí doložky používaly?
Homecredit do roku 2013 (AB 4 B.V. - AB 5 B.V.), Essox, Cetelem, Komerční banka do roku 2010, FinPomoc, Proficredit, RB do roku 2010, Cofidis, VB Leasing  - (Moneta leasing), OKV Leasing, Smart Capital, a mnohé další

Ale pozor, některé společnosti používaly více druhů smluv, a proto je potřeba danou smlouvu prostudovat, jestli je rozhodčí doložka opravdu neplatná.

Kam podat návrh na zastavení exekuce?
Pokud má ve své smlouvě dlužník neplatné ustanovení o rozhodčí doložce, na základě které byl vydán neplatný rozhodčí nález, mělo by se navrhnout zastavení exekuce kvůli nevykonatelnosti exekučního titulu. Návrh na zastavení exekuce se podává u soudního exekutora.

Současně je dobré podat návrh na odklad do doby, než soud rozhodne o návrhu na zastavení.

Po podání návrhu na zastavení exekuce je předán věřiteli, který vyjádří svůj (ne)souhlas. V případě, že věřitel s návrhem souhlasí, exekutor Vaši exekuci zastaví. Pokud nesouhlasí, postoupí exekutor případ exekučnímu soudu a ten o něm rozhodne. Pokud exekuční soud rozhodne o neplatnosti exekuce, nezbývá věřiteli, než se s vymáháním obrátit na civilní soud.

Dluh vymáhaný exekutorem se tedy snižuje o veškeré jím požadované náklady, o náklady rozhodčího řízení i o náklady advokátů. Tyto všechny náklady většinou převyšují samotný dluh.

Banky a úvěrové společnosti se zastavením někdy souhlasí a někdy ne. Liší se to společnost od společnosti, ale někdy záleží jen na tom, která advokátní kancelář danou společnost zastupuje. Vše začíná od znova, tedy jako kdyby nikdy nebyl dlužník o dluh zažalován. Právě proto může u mnoha pohledávek dojít k promlčení. Úvěrová společnost musí k normálnímu soudu získat rozsudek a s ním jít znovu za exekutorem. Vše však může skončit i rozumnou dohodou mezi dlužníkem a věřitelem,  promlčení je ale velkou otázkou, protože zde existují protichůdná rozhodnutí soudů a bude potřeba si počkat na sjednocující stanovisko Nejvyššího soudu.

Listiny, které je potřeba použít:

 • návrh na zastavení exekuce z důvodu neplatné rozhodčí doložky
 • návrh na odklad exekuce, dokud soud nerozhodne, jestli je exekuce platná
 • návrh na zastavení platebního rozkazu z důvodu promlčení

Pokud je exekuce zastavena pro neplatnost, musí exekutor vrátit neprávem vymožené peníze.

Pokud byl majetek u neprávem uvalené exekuce vydražen, je nenávratně pryč.

Promlčení dluhu - promlčecí doba a její délka.
Zákonem je stanovena délka promlčecí doby na 3 roky.  Po uplynutí této doby, pak zaniká zákonný nárok na přiznání nějaké náhrady. Samotný dluh tím ale určitě nezaniká. Pokud věřitel uplatní své nároky u soudu, může i tak uspět. Jak je to možné?

Promlčení dluhu - vymáhání po uplynutí promlčecí doby.
Pokud věřitel, u jehož pohledávky již vypršela promlčecí doba, podá žalobu k soudu, tento soud se jí bude zabývat stejně jako u dosud nepromlčeného dluhu.  To, že promlčecí doba již uplynula, bude zohledněno pouze v případě, že to bude požadovat dlužník.

To znamená, že pokud ten kdo dluží peníze, nebude u soudu požadovat, aby byla žaloba zamítnuta z důvodu uplynutí promlčecí doby, pak soud přizná nárok na zaplacení dluhu, i když už uplynuly tři roky.

Díky tomu, že většina velkých dlužníků se vyhýbá jakékoliv komunikaci, nepřebírá poštu a snaží se nebýt k zastižení, se dostávají věřitelé do velké výhody. Mohou tak uplatnit u soudu i ty nároky, kde již nemají zákonem garantovaný nárok na uznání.

Promlčení dluhu u soudem uznané pohledávky
Pokud soud uzná nárok na to, aby dlužník zaplatil dlužnou pohledávku, mění se i promlčecí lhůta. Pokud byla pohledávka uznána soudem, k promlčení takové pohledávky dojde až za deset roků. To znamená, že věřitel má nárok zahájit vymáhání svých peněz během následujících deseti let.

Takže pokud jste někde dlužili, a po třech letech si říkáte, že už to máte z krku, tak se pletete. Pokud ten, komu jste dlužili peníze (třeba za neuhrazené půjčky v bance), požádal o uznání dluhu u soudu, tak po Vás peníze může vymáhat ještě dalších deset let. Pokud si nepřebíráte svoji poštu, tak se o uznání dluhu u soudu ani nemusíte dozvědět a po dlouhé době Vám na dveře přijde zabušit exekutor.

Pokud Vám exekuce hrozí a nebo ji už  máte, tak je často nejlepší řešení utéct do insolvence - oddlužení.

 • exekutor již nebude mít možnost exekuovat Váš majetek a mzdu
 • exekutor nedostane odměnu za vymožení dluhu, tím se Váš reálný dluh sníží
 • budete mít jasně nastavená pravidla hry a za 5 let budete čistí

PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE 800 888 781 NEBO 727 979 017

Probereme všechny možnosti a sami uvidíte jestli je tato cesta pro Vás ta nejlepší.